Dies stultis quoque mederi solet Čas dovede často vyléčit i hlupáka. latinské přísloví