Non omnia possumus omnes Nemůžeme všichni všechno. latinské přísloví