Ubi sementem feceris, ita mettes Jak zaseješ, tak sklidíš. latinské přísloví