Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit Koktavý má rád koktavého, rozumí jeho slovům latinské přísloví