Omnis exceptio est ipsa quoque regula. Každá výjimka je v podstatě také pravidlem. latinské přísloví