Aut vincere aut mori Buď zvítězit nebo zemřít latinské přísloví