Est rerum omnium magister usus. Praxe je učitelkou všech věcí. latinské přísloví