Amici, diem perdidi! Přátelé, ztratil jsem den! latinské přísloví